Priser

Vi gillar enkla priser baserade på behov, inte på användare, inlåsningar eller konstiga avtalsvillkor.

Alla våra paket har alltid obegränsat med antal användare, antal videor och spelningar.

Hittar du inget paket som passar er?

Ta kontakt med oss så tar vi fram ett skräddarsytt åt er.

Osäker på om det passar er?

Just nu kan du testa vår tjänst gratis och vi hjälper er att komma igång.
Registrera dig för ett gratis test så ser vi till att du har skapat din första företagsvideo redan första dagen.